Teadliku Muutuse Kunst koolidele

Teadliku Muutuse Kunst koolidele on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on kohandatud lastele, noortele, õpetajatele ja koolijuhtidele igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Praktilised oskused igapäevaeluks
Efektiivne koolitöö ja parem elukvaliteet
Pingeliste olukordade lihtsam lahendamine