Teadliku Muutuse Kunst Kooli 9.-12. klassi õpilastele Lilleorus (Kevad 2021)

11, aprill
11:00 - 15:00 Lilleorus, 11:00 - 12:30 online
Lilleoru õppekeskuse seminariruum + online

Noortele suunatud kursus algab sissejuhatava tunniga, milles tutvustatakse lühidalt Teadliku Muutuse Kunsti tehnikate saamislugu ja seda, milliseid muutusi igaüks nende abil oma elus läbi võib viia.

Iga noor seab oma õppimise eesmärgid ise. Sagedasti valitakse lahendamiseks probleemid, mis on seotud suhetega eakaaslaste või pereliikmete vahel, mured enesehinnangu ja meeleolukõikumisega, vahel on vajalik hoopis efektiivsuse tõstmine õppetöös või muretsemise ja ärevusega toimetulek.

Et muutused saaksid võimalikuks ja märgatavaks, sisaldab lühike kursus arvestatavat hulka isiklikku praktilist tööd, mis on samas igapäevaeluga loomulikus kooskõlas ja eakohaselt haaravas vormis – jälgimisülesannetena, audioharjutustena jne.

Juba esimestest kohtumistest alates asutakse TMK tehnikate õppimise juurde. Kursuse käigus omandatakse lisaks emotsioonide vabastamise tehnikatele ka elementaarsed enesetunde reguleerimise oskused, nagu keha pingete märkamise ja lõdvestamise oskus. Kasvab võimekus püsida valitud teemas ja mitte minna kaasa harjumuspäraste mõtte- ja käitumismustritega.

Noor avastab tehnikaid praktiseerides ja oma igapäevast tegutsemist uurides järk-järgult enda juurde kuuluvad viis tasandit – füüsilise, emotsionaalse, mentaalse, intellekti ja Mina. Boonusena saab noorele arusaadavaks füüsilise keha tervise säilitamise olulisus, sest keha enesetunne on otseselt ja vahetult seotud sellega, mis toimub emotsionaalsel ja mõtlemise tasandil.

Noor teadvustab, et kõik probleemid ja konfliktid on põhjustatud emotsioonide valest kasutusest. Läbi igapäevase praktika suureneb oskus TMK tehnikate abil jooksvalt probleeme lahendada ja konflikte ennetada.

Kursusel õpitut toetab jätkuõpe suveseminari vormis.

Igaüks saab ennast paremaks teha – muuta ennast ja selle kaudu maailma enda ümber.

Koolituse kestus: (16 akadeemilist tundi + 19 iseseisva töö tundi = 35 tundi), sh kuulamisharjutusi, eneseanalüüsi, töölehti jne.

Täiendkoolituse õppekava kirjeldus 

Koolitaja

Jaanus Viese

Jaanus Viese

Jaanus viib TMK Kooli kursusi läbi 9.-12. klassi noortega, nõustab õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisel. Tema põhilised rollid on täna koolitaja ja saviehitaja. Koolitaja staaži on Jaanusel üle 23 aasta. Lisainfo ja CV: https://tmkkooli.ee/meeskond/jaanus-viese/

Kontakt

jaanusviese@gmail.com

+372 5650 5915

Maksumus

Koolituse maksumus

120.00 €

Registreerumine