TMK Kooli kursused haridusasutustele

Teadliku Muutuse Kunst Koolidele on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on kohandatud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Teadliku Muutuse Kunsti kuulub unikaalsesse isikliku arengu programmi Human 2.0, mis võimaldab omandada uued põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks tõstmiseks. Human 2.0 on inimene, kes on õppinud kasutama teadlikkust oma igapäevaelu põhilise juhtiva vahendina, teab oma tegelikku identiteeti, oskab iseseisvalt vabaneda kahjulikest harjumustest, emotsioonidest ja mõtetest, on loov, tegus ja efektiivne.

Maailm meie ümber muutub iga päevaga. Väga lühikese ajaga on tehnoloogia muutnud meie arusaamiseid nii meist enestest, maailmast kui ka tegutsemisprintsiipidest. Meie lapsed peaksid olema võimelised uue maailmaga hakkama saama, olema meist avarama maailmavaatega, paindlikud ja arukad, ideaalis iseseisvalt ning efektiivselt hakkama saama iga elus ettetuleva olukorraga. Teadvustades neid tegureid algatas Human OÜ tulu mittetaotleva sotsiaalse programmi “Teadliku Muutuse Kunst Koolidele” arendamise ja juurutamise koolidesse.

Teadliku Muutuse Kunsti kooliprogrammis on loodud kursused  nii õpilastele kui õpetajatele.

Kursuse läbinu oskab:

  • Juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal
  • Paremini kasutada oma keskendumisvõimet
  • Märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele
  • Vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone
  • Ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta
  • Efektiivselt kasutada enda sisemisi ressursse