Marika Aalja (Ivandi)

Marika viib TMK Kooli kursusi ja individuaaltunde läbi nii 5.-12. klassi laste kui õpetajatega, nõustab õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisel. Õpetaja, koolitaja-konsultant ja eestvedaja on tema põhilised rollid.

Õpetaja ja koolitaja staaž: 25 aastat õpetaja, täiskasvanute koolitaja alates 2007

Töökogemus:

 • 2018 – … Tuleviku Hariduse SA juhatuse liige, TMK praktik ja koolitaja
 • 2018 – … Lilleoru Põhikooli direktor
 • 2017 – 2018 MTÜ Vaikuseminutid juhatuse liige, kõigi õppekavade koolitaja (2015 – 2019)
 • 2012 – …. Meistrite Kool OÜ omanik, koolitaja-konsultant
 • 2007 – 2012 Osaühing Abar Pro koolitaja
 • 1998 – 2010 Keila Kooli õppejuht
 • 1988 – 1998 Mehikoorma Põhikooli saksa keele õpetaja
 • 1988 – 1997 Mehikoorma Huvikooli direktor

Haridustee:

 • 2005, Tartu Ülikool, koolikorraldus MA
 • 1996, Tartu Ülikool, saksa filoloogia MA
 • 1988, Viljandi Kultuurikool, tantsujuhtimine

Marikal on kaks last ja üks lapselaps.

Kontakt

Marika.Ivandi@tmkkooli.ee

+372 512 4183

Täiendkoolitused

 • 2016 Teadliku Muutuse Kunst (TMK) I-V
 • 2017 Jätkuõpe Lilleorus
 • 2011-2018 Intuitiivpedagoogika seminarid Rootsis, Saksamaal, Eestis, Tšehhis
 • 2016 Gaia Akadeemia aastane õpe
 • 2015 Vaikuseminutitekoolitajakoolitus
 • 2014-2015 Within My Reach – paarisuhte koolitajate koolitusprogramm, SA Väärtustades Elu
 • 2011-2015 TÜ Eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe kursus.
 • 2010-2011 Õppeasutuste sisehindamise nõunike koolitus.
 • 2008-2009 Täiskasvanute koolitaja / andragoogi kvalifikatsioonikursus.

Kvalifikatsioonid

 • 2015 -...TMK koolitaja
 • 2017- ... TMK praktik
 • 2015-2019 Vaikuseminutite koolitaja
 • 2014 - 2024 Täiskasvanute koolitaja, tase 7
 • 2012 - 2015 TÜ Eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja - nõustaja
 • 2011 - ... Õppeasutuse sisehindamise nõunik

Publikatsioonid

 • 2019 TMK Kooli algteadmised õpetajatele, kolleegiumi liige.
 • 2018 Vaikuseminutite noorteprogrammi õpetaja käsiraamatu sisuline tugi.
 • 2017 TMK Kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppematerjal.
 • 2016 Vaikuseminutite noorteprogrammi pilootversioon.
 • 2015 Raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ tõlge eesti keelde.
 • 2014 Tugimaterjal 7.-9. klassi juhatajale õpilaste toetamisel õpi- ja töövalikutes, SA Innove.