TMK Kooli kujunemise lugu

“Koolitusprogrammi koostamine sai alguse juba 2016. aastal, kui üks koolijuht pöördus minu poole sooviga tuua TMK õpetus oma kooli – nii õpetajatele kui õpilastele.“ – Ingvar Villido

Märgid selle kohta, et on tekkinud vajadus muutuste järele laste õpetamisel ja haridussüsteemis laiemalt, said ilmseks 2016. aasta suvel, kui TMK suvekursuste raames kogunes üle saja viiekümne TMK praktiku, et jagada tehnikate rakendamise kogemusi ja tähelepanekuid muutuste kohta oma elus. Kohtumine kujunes tõsiseks aruteluks TMK teadmiste kasutusvõimaluste üle laiemas ühiskondlikus plaanis.

Töögrupid tõid kahe päeva jooksul korduvalt välja vajaduse liita teadmised teadlikkusest ja emotsioonide vabastamisest tänase kooliharidusega. Erinevalt elualadelt pärit TMK teadmiste praktiseerijad nägid selles võimalust olulisteks muutusteks nii isiklikus elus kui ka laiemas ühiskondlikus plaanis.

Loogilise jätkuna kogunes 2016. aasta lõpus väike grupp vabatahtlikke initsiaatoreid, keda ühendas TMK teadmiste kasutamine ning praktiline kogemus hariduse vallas. Algas TMK teadmiste kohandamine sobivaks laste ja noorte vajadustega ning võimalustega, mis on tänases haridussüsteemis muutuste läbiviimise aluseks.

Huvi TMK Kooli õppekavaks vormitud teadmiste vastu leidis uuendusmeelsete koolijuhtide seas tunnustust. Juba 2017. aasta sügisel alustati lastele praktiliste oskuste õpetamise pilootprojektidega erinevates koolides.

Sündmused ajateljel

2016/17

 • Kohandasime täiskasvanule suunatud TMK programmi sobivaks eri vanuses lastele – algklasside, põhikooli ning gümnaasiumi vanuseastmetele.
 • Töötasime välja 2-päevase koolituskava õpetajatele ja haridustöötajatele, sooviga, et nad võiksid isikliku kogemuse kaudu õppida tundma TMK potentsiaali ning kasutusvõimalusi kooli tingimustes.
 • Toimusid esimesed läbirääkimised TMK Kooli programmi piloteerimiseks.

2017/18

 • Alustasime aktiivset TMK Kooli kursuste testperioodi. Katsetasime, lihvisime, parandasime materjale kõikides vanuseastmetes.
 • Toimusid esimesed TMK Kooli programmi tutvustavad kursused haridustöötajatele.
 • Leidsid aset esimesed ametlikud kursused koolikeskkonnas ja nendega paralleelselt õppijat toetavate abimaterjalide väljatöötamine eri vanuseastmetes.

2018/19

 • Kursuste läbiviimine lastega koolisüsteemis jätkub, nagu ka TMK Kooli võimaluste tutvustamine koolijuhtide ja õpetajate seas.
 • Avalikust huvist tingituna kutsusime ellu huvikooli vormis avatud lastekursused.
 • Toimusid esimesed tutvustustunnid lapsevanematele ja kavas on ka esimesed TMK Kooli laagrid

2019/20

 • Jätkuvad koolitused lastele ja õpetajatele.
 • Esimesed TMK Kooli avatud kursused õpetajatele
 • Õpetajate õppematerjali välja andmine.
 • Erinevad koostööprojektid.
 • Uute koolitajate ettevalmistusporgrammi välja töötamine ja
  piloteerimine.