Teadliku Muutuse Kunst koolidele on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

TMK Kooli programmi koostasid:

Marika Ivandi – TÜ saksa keel ja koolikorraldus MA, Koolitaja ja konsultant, Lilleoru Põhikooli juht. Töötanud aastaid õpetaja ja koolijuhina

Nelli Jung – TÜ filosoofia MA, Vaikuseminutite eestvedaja, TÜ eetikakeskuse projektijuht, täiskasvanute koolitaja

Liia Kanemägi – EMTA lavakunstikool näitleja BA, TLÜ õpetaja kutse. Näitlemisõpetaja, vabakutseline näitleja, lavastaja ja loomeettevõtja.

Helen Kool – TLÜ sotsiaaltöö BA ja MA, laste muusikaringi juhi lisaeriala. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lektor, koolitaja ja rahvusvaheliste projektide koordinaator.

Ann Mardla – TÜ kehakultuur MA, Õpetaja ja kriya hatha jooga treener

Jaanika Peeba – TÜ ajakirjandus ja kommunikatsioon BA, eripedagoogika BA. Õpetaja, koolitaja ja kriya hatha jooga treener